Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Společnost AB Motors CZ s.r.o. IČ: 17233399, se sídlem Na Chodovci 2457/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 103356 (dále jen Podnikatel) tímto ve smyslu ust. § 14 zák. č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen Zákon) informuje spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi Podnikatelem a spotřebitelem, subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu ve smyslu ust. § 20d a násl. Zákona, který se týká zboží či služeb Podnikatele a který vznikne z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Podnikatelem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz.